Herstel vanuit de kruipruimte

NOOITMEERZWAM is gespecialiseerd in het vervangen van vloerbalken van onder uit de kruipruimte.
Op een bijna chirurgische wijze worden geïnfecteerde houten vloeren vanuit de kruipruimte verwijderd en vervangen (de vloer blijft zo gespaard), waarna de omgeving wordt gedesinfecteerd.

Dit levert een aantal grote voordelen op, waaronder het besparen van uw vloer, u kan gedurende het uitvoeren van de werkzaamheden in uw woning blijven en natuurlijk een behoorlijke kostenbesparing!
Onze gekwalificeerde, vakbekwame medewerkers voeren dagelijks zwamsaneringen uit vanuit de kruipruimte.

Op de foto hiernaast zien we dat alle (timmer) werkzaamheden zoveel mogelijk buitenworden gedaan. Het voordeel is dat we uw huis zoveel mogelijk ontzien wat betrewft ongemak en afval.

De garantie die u ontvangt is liefst 15 jaar met een service controle na 1 en 5 jaar.