Zwam

Zwamvorming is een sluipend probleem in een toenemend aantal woningen en panden. Zwam is de verzamelnaam voor zo'n 150.000 verschillende soorten houtaantastende schimmels. Veruit de meeste schimmels en zwammen komen in de natuur voor, maar er zijn ook zwamsoorten die voornamelijk in huizen en gebouwen voorkomen.
Meest voorkomend zijn de huis-, kelder- en poriënzwam en oppervlakte schimmels. Deze worden met name aangetroffen in de kruipruimten van oudere woningen, maar er zijn ook gevallen bekend van hout door zwam aangetast in nieuwere woningen en zelfs in nieuwbouwwoningen. De belangrijkste oorzaak van zwam is een vochtig klimaat in samenhang met de aanwezigheid van voeding (hout), en in sommige gevallen slechte ventilatie.

Zwamvorming is schadelijk voor uw gezondheid, maar ook voor uw woning. Zwam tast de cellulose in het hout aan, waardoor de constructie binnen afzienbare tijd verzwakt en de vloerbalken hun draagkracht verliezen. De zwam zal op zoek gaan naar voeding en kan zich door de metselmortel van de muren heen een weg banen naar naastgelegen panden.
Het is een niet te onderschatten probleem, welke snel handelen vereist! Vooral omdat bij snel en adequaat handelen de vloerbalken vanuit de kruipruimte vervangen kunnen worden en uw vloer bespaard zal blijven.
Zwam op hout
Zwam op hout
Zwam onder de vloer
Zwam onder de vloer