Zwaminspecties
Zwambestrijding, houtwormbestrijding en boktorbestrijding
Kruipruimte isolatie
Desinfectie

Landelijk specialist
Amsterdam & Groningen

Zwam in huis

Terwijl jij rustig leeft zoals je gewend bent kan er onder je in de kruipruimte of kelder een heuse zwamplaag ontstaan! Zwam in huis is niet fijn en zeker niet als dit zich ontwikkelt terwijl je dit in de gaten hebt. Wanneer je er op tijd bij bent kunnen schade en werkzaamheden van zwam in huis meevallen. Is de zwam al verder ontwikkeld? Dan is het des te belangrijker snel in te grijpen en de zwam in uw huis tegen te gaan!

houtwormbestrijding

Hoe komt zwam in je huis terecht?

Je vraagt je ongetwijfeld af hoe een zwam in huis terechtkomt. Vaak komt het door een combinatie van oorzaken. Zo ontstaan zwammen eerder in woningen waar de volgende zaken niet op orde zijn:

  1. weinig lichtval
  2. slechte isolatie
  3. slechte ventilatie
  4. hoge luchtvochtigheid
  5. warme of te hoge temperaturen

Daarnaast groeien zwammen goed op hout van naaldbomen of loofbomen. Als er zich constructies in je huis bevinden van dit type hout en je alle bovengenoemde punten niet op orde hebt, dan maak je zonder meer kans op zwam.

Nu hoeven niet alle bovenstaande oorzaken tegelijk aanwezig te zijn. De combinatie ‘vocht en aanwezigheid van hout’ kan al zwam in huis veroorzaken. Feitelijk gedijen zwammen erg goed bij de ‘killer’-combinatie hout, vocht en stilstaande lucht. Haal je één van deze drie elementen weg, door bijvoorbeeld geregeld je huis te ventileren, dan krijg je geen zwammen in huis. Tenzij ze er al in je huis aanwezig zijn.

De verschillende soorten zwam in huis

Zwam herkennen is interessant en leuk, maar daarmee houdt het gauw op. Zwam in huis is namelijk helemaal niet interessant en leuk en je wilt er ongetwijfeld zo snel mogelijk van af! Wij zetten de meest voorkomende soorten zwam even voor je op een rijtje.

  1. De huiszwam is te herkennen als een bruine plak met dikke, witte randen.
  2. De kelderzwam is te herkennen als een gele plak met lichtere randen.
  3. De poriënzwam is te herkennen als een dicht opeengepakte, witte schimmelwolk.

Alle 3 de zwamsoorten komen in huizen voor en zijn vooral te vinden op hout en houten constructies in woningen. Dit hout in combinatie met vocht is funest voor de woning en 

 

Ja, ik wil een gratis inspectie in Groningen!

In sommige huizen of gebouwen is het niet altijd mogelijk om bepaalde ruimtes zoals een kelder goed te ventileren. Dit zijn dé plekken waar zwam ontstaan kan dus is het wel goed deze plekken met regelmaat te checken op het ontstaan van zwam. Zoals gezegd is zwam vaak te vinden in de kelder, niet voor niets ook de kelderzwam genoemd. In gebieden waar de grondwaterstand wat hoger is tref je de huiszwam soms aan. Zwammenplagen worden vaak pas ontdekt bij een keuring, bijvoorbeeld wanneer een huis verkocht wordt, juist op dat moment wil je daar niet achter komen. Vraag daarom spoedig een gratis zwaminspectie aan wanneer je denkt zwam in huis te hebben!

Gratis inspectie aanvragen?