Zwam

Zwamvorming is een sluipend probleem in een toenemend aantal woningen en panden. Zwam is de verzamelnaam voor zo’n 150.000 verschillende soorten houtrotverwekkende schimmels. Veruit de meeste schimmels en zwammen komen in de natuur voor, maar er zijn ook zwamsoorten die voornamelijk in huizen en gebouwen voorkomen.

Meest voorkomend zijn de huis-, kelder- en poriënzwam. Deze worden met name aangetroffen in de kruipruimte van oudere woningen, maar er zijn ook gevallen bekend van zwamaantastingen in nieuwere woningen, en zelfs in nieuwbouwwoningen. De belangrijkste oorzaak van zwam is een vochtig klimaat in samenhang met de aanwezigheid van voeding (hout), en in sommige gevallen slechte ventilatie.

Zwam op hout

Zwam onder de vloer

Zwamvorming is schadelijk voor uw gezondheid, maar ook voor uw woning. Zwam tast het cellulose in het hout aan, waardoor de constructie binnen afzienbare tijd kan verzwakken en de vloerbalken op korte termijn hun draagkracht kunnen verliezen. De zwam zal op zoek gaan naar voeding en kan ook via zijn rhizomorfen (transportstelsel zwam) via het voegwerk van muren zich eventueel een weg banen naar naastgelegen panden.

Het is een niet te onderschatten probleem, wat sowieso snel handelen vereist! Vooral omdat bij snel en adequaat handelen de vloerbalken eventueel vanuit de kruipruimte vervangen kunnen worden, en zodoende uw topvloer gespaard zal blijven.

Gratis inspectie en vrijblijvende prijsopgave

Ja, ik wil een gratis inspectie!